image of the organisation

RSMH Stockholms Läns Distrikt

RSMH har sedan 1967 byggts upp av människor med egna erfarenheter av funktionsnedsättning samt psykiska och sociala problem. Riksförbundet verkar på föreningsdemokratisk grund och deltar i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) samt är ett av Handikappförbunden. RSMH är religiöst och partipolitisk neutralt, men vill aktivt motverka utanförskap och diskriminering

Grunden är att vi menar att samhället måste förändras så att fler får möjlighet till återhämtning från psykisk ohälsa. Viktiga begrepp är självhjälp, egenmakt, vardagsmakt och återhämtning.

RSMH är en demokratiskt styrd organisation som består av lokalföreningar, distrikt, kongress och förbundsstyrelse samt utskott.

Lokalföreningar finns i ungefär hälften av Sveriges kommuner. Lokalföreningen erbjuder gemenskap och försöker påverka kommunen till återhämtningsinriktad verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Varje lokalförening tillhör ett distrikt som omfattar landstinget/regionen. Vart fjärde år möts alla lokalföreningar till en kongress som väljer medlemmar till förbundet, som styr RSMH på riksnivå.

Distriktet stödjer lokalföreningarnas arbete och påverkar landstinget/regionen.

Förbundet består av en förbundsstyrelse och olika utskott som har till uppgift att leda RSMH mellan kongresserna. Förbundet ska stödja distrikten och påverka riksdag, regering och centrala myndigheter.

Evenemang från denna arrangör