image of the organisation

Utopia

Kulturförening Utopia har sedan 2008 arbetat för att utveckla ett kulturliv där mångfald, jämlikhet och tillgänglighet är själva grundstommen inom kulturlivet.

Utopias ändamål är att verka för och främja möjligheten för alla att utöva kultur på lika villkor och påverka attityder kring allas delaktighet i samhället.

Målet med föreningen är att arbeta med gränsöverskridande projekt och samarbeten inom konst och kultur där ledordet är “kultur för alla”, och där människor oavsett funktion, ålder, sexualitet eller bakgrund skall ha rätten att utföra och ta del av kulturlivet.

Utopia arbetar med att påverka beslutsfattare, enskilda människor, företag, organisationer, myndigheter, institutioner med flera att verka för högre delaktighet i samhället och kulturen. Vi jobbar med olika projekt, samarbeten, föreläsningar, kompetensutbildningar, konsultation och workshops.

Om du vill engagera dig i Utopias arbete kan du bli gratis medlem i vår förening på utopias.se. På vår hemsida kan du också få mer information om föreningen, om våra projekt och läsa vår blogg.

Kolla också vår Facebook-sida och Twitter.

Evenemang från denna arrangör