image of the organisation

Amnesty International (Malmöstyrelsen)

Amnesty Malmö arbetar aktivt med många frågor som berör mänskliga rättigheter och jämlikhet. Vi är en del av Amnesty International, och arbetar med allt från flyktingars rättigheter till yttrandefrihet. Vi medverkar på evenemang såsom Malmö Pride, samt håller manifestationer, workshops och föredrag och samlar underskrifter till petitioner. Som en del av Amnesty Sverige är vårt gemensamma mål att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid.  Volontärer som är aktiva inom Amnesty Malmö arbetar ofta i grupp med specifika och individuella fokus för att utföra manifestationer och liknande. Exempelvis så arbetar Saudi-Yemen gruppen med att hålla seminarier om människorättskränkningar i Saudi-Arabien och Yemen.  Vi vill såklart blir fler, så skriv gärna till oss, och så kan vi se till att vi hittar en grupp som passar just dig och dina intressen. Följ även gärna oss på våra sociala medier där vi lägger ut information om hur och när du kan träffa Amnesty aktivister i Malmö.  Här hittar ni oss på Facebook och Instagram!

Evenemang från denna arrangör