image of the organisation

Individuell Människohjälp (IM) Göteborg

IM, Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som arbetar för en värld fri från fattigdom och utanförskap, där alla kan ta del av sina rättigheter och ta makten över sina liv. Vi stärker utsatta människor så att de av egen kraft kan förändra sin situation. IM grundades 1938 och är religiöst och partipolitiskt obunden.

På global nivå arbetar IM med långsiktigt utvecklingssamarbete. Det sker bland annat genom att stärka människor både ekonomiskt och socialt, men också genom att verka för starka civilsamhällen där människor kan göra sina röster hörda.

I Sverige arbetar IM för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på integration. Vårt mål är att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och ekonomiskt och utan att mötas av rasism eller diskriminering. Vi arbetar också för ett mjukare samhällsklimat byggt på förståelse och respekt.

I Göteborg driver IMs volontärer en rad mötesplatser och verksamheter med integrationsfokus. Vill du engagera dig eller veta mer, besök vår  hemsida  eller kontakta IMs kontor goteborg@imsweden.org, 031-381 27 21

Evenemang från denna arrangör