image of the organisation

RealStars

RealStars är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking och övergrepp.

RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet – Fair Sex- uttrycks i både design, konst och mode.

Fair Sex innebär att vi tycker att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen.

Realstars arbetar på tre nivåer: Lagstiftningsnivån genom kampanjer för en sexköpslag inom EU. Vi samarbetar med företag och för in traffickingfrågor på CSR-agendan och verkar för attitydförändringar och engagemang för Fair Sex på individnivå, främst genom skolsamarbeten.

RealStars utvecklas med hjälp av ideellt arbete & volontärer. Är du intresserad maila: malin@realstars.eu

Evenemang från denna arrangör