image of the organisation

Kvinno- och tjejjouren ADA

Kvinno- och tjejjouren ADA är en feministisk ideell förening som arbetar med att ge stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal där du kan vara anonym och hjälp i kontakt med myndigheter. Ada bedriver, utöver skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, opinionsbildande arbete för ett samhälle fritt från allt våld mot kvinnor, tjejer och barn. Syftet med verksamheten är att stödja och skydda våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Vi är ingen myndighet och vi möter stödsökande enligt principen kvinna till kvinna. Vi bedriver samtalsmottagning för våldsutsatta kvinnor och tjejer, dit stödsökande kan vända sig anonymt. Man kan vända sig till oss via någon av våra telefonjourer; Kvinnojouren, tjejjouren eller juridikjouren samt via vår tjejchatt. Det går även bra att mejla till oss. Via vår tjejchatt kan du som är ung tjej prata med oss en kväll i veckan. Vi driver även ett skyddat boende för kvinnor, tjejer och barn, som behöver lämna sina hem på grund av hot och våld. Vi bedriver även utåtriktad verksamhet i form av studiebesök, föreläsningar och utbildningar, med syftet att utbilda allmänheten och yrkesverksamma om mäns våld mot kvinnor. Övriga mailadresser: info@tjejjouren@-ada.nu juridikjouren@kvinnojouren-ada.nu

Evenemang från denna arrangör