image of the organisation

Amnesty International HBTQI Stockholm

Amnesty International arbetar med att mänskliga rättigheter ska gälla för alla och alltid. I Sverige finns det flera aktivistgrupper som inriktar sig på olika mänskliga rättighetsfrågor globalt. HBTQI-gruppen i Stockholm är en av tre grupper i svenska Amnesty som arbetar aktivt för att stödja och främja HBTQ-personers rättigheter världen över.

Gruppen arbetar mot mänskliga rättighetskränkningar som är specifikt riktade mot individer för att de identifierar sig som homo-, bi-, trans- och/eller queerpersoner. Arbetet sker genom föreläsningar, seminarier, utställningar och brevskrivning till personer som kan förändra och/eller hållas ansvariga för de rättighetskränkningar som har skett. Utöver detta deltar vi aktivt i bl. a. HBTQ-festivalen West Pride, Transgender Day of Remembrance och andra viktiga evenemang relaterade till ämnet.

Är du intresserad av att engagera dig går det antingen att bli en del av gruppen eller komma på något av de evenemang vi organiserar eller deltar på. För mer information kan vi kontaktas på vår mejl info.stockholm@mail.amnesty.se, eller genom att se våra senaste uppdateringar på Facebook.

Evenemang från denna arrangör