image of the organisation

FOFF – Forum För Feministiska Föräldrar

Vill du att alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter att utvecklas oberoende av kön?

Det vill vi också.

FOFF Göteborg är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening öppen för alla som är intresserade av feminism, jämställdhet och föräldraskap.

FOFF Göteborg startades 2005 och är en lokalförening, som ingår i det nationella nätverket Forum För Feministiska Föräldrar (FOFF).

FOFF Göteborg blir vad vi gör det till!

Föreningen har bland annat ordnat medlemsträffar, studie- och bokcirklar, läger och föreläsningar. Två gånger per år anordnar vi också en välbesökt barnprylmarknad.

FOFF Göteborg vill:

- Utgöra ett forum för samtal kring feministiskt föräldraskap och jämställdhet samt skapa en stärkande gemenskap för både barn och vuxna.
- Aktivt motverka att barn och vuxna begränsas av stereotypa könsroller och heteronormer
- Vara en röst i jämställdhetsdebatten och därigenom verka för ett mer jämlikt samhälle för alla människor

FOFF Göteborgs vision är ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och har samma förutsättningar i livet, oberoende av kön, klass, etnicitet och sexuell läggning.

Facebookgrupp

Evenemang från denna arrangör