image of the organisation

Ingen människa är illegal Göteborg

Nätverket Ingen människa är illegal arbetar praktiskt och politiskt med flyktingars och migranters rättigheter på en rad olika sätt. Vi arbetar politiskt med att lyfta frågan om asylsökandes och papperslösas rättigheter.

  • Vi påverkar politiska beslut, bildar opinion och arbetar utåtriktat för en värld utan gränser.
  • Vi föreläser på skolor och andra platser om papperslösas situation och om vårt arbete.
  • Vi organiserar manifestationer och är med i kampanjer och nätverk som arbetar för papperslösas rättigheter.
  • Vi arbetar praktiska med att stödja människor som valt att gömma sig efter att ha fått avslag på sin asylansökan.
  • Vi stödjer människor som lever gömda med allt från boende och mat till kollektivtrafik-kort och kläder.
  • Vi följer med till läkare, ordnar skolplatser och bistår gömda med juridisk hjälp. Ibland behöver vi bara finnas där som medmänniska och stöd.
  • Vi hämtar mat och bröd som blivit över från affärer och bagerier och distribuerar.
  • Vi anordnar aktiviteter och läger för gömda barn, för att de ska få vara just barn.
  • Vi agerar genom direkt aktion för att förhindra att människor t.ex. deporteras mot sin vilja.

Nätverkets arbete har många sidor och alla som, utifrån nätverkets programförklaring, vill ta del i det arbetet är mer än välkomna! Det finns ingen central grupp som tar beslut utan det är upp till alla lokalgrupper och individer att ta initiativ och genomföra projekt.

Evenemang från denna arrangör