image of the organisation

FemCenter kvinnojour

FemCenter är en kvinnojour som arbetar mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Vårt mål är att förstärka kvinnors och flickors rätt att inte behöva utsättas för fysisk och psykisk våld, våld i hederns namn, hot om våld, tvångsgifte, sexuella övergrepp och trakasserier. Vi möter varje kvinna med respekt, oavsett etnicitet, religion och utbildningsnivå.

FemCenter driver två skyddade boenden för kvinnor och barn samt öppenvårdsverksamhet genom vår rikstäckande stödlinje 020 55 55 25. Den öppna mottagningen erbjuder samtalsstöd, juridisk rådgivning, vägledning, förmedling av kontakt med andra myndigheter samt annan praktisk hjälp på 20 olika språk. Det är kostnadsfritt att ringa och samtalet syns inte på telefonräkningen. Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym.

FemCenter är alltid i behov av frivilliga jourkvinnor till jourens stödverksamhet. Varje höst erbjuder vi en kvalificerad intern jourutbildning för blivande jourkvinnor. Du kan stödja vårt arbete genom att bli medlem hos oss. Vill du veta mer, gå in på hemsidan!

Evenemang från denna arrangör