image of the organisation

Jordens Vänner

Jordens Vänner är en ideell förening och den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth - världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet. Vi är drygt två miljoner medlemmar och över 5000 grupper i 70 länder som kämpar för klimaträttvisa. Jordens Vänner har ca 3300 medlemmar runtom i Sverige. Genom påverkansarbete, mobilisering, folkbildning och ideellt engagemang arbetar vi lokalt, nationellt och internationellt för ekologisk hållbarhet och en rättvis fördelning av jordens resurser. Vår vision är en rättvis, hållbar värld där miljö och mänskliga rättigheter sätts framför företags ekonomiska vinster. Grunden för allt Jordens Vänner gör är det ideella engagemanget.

Jordens Vänner är en religiöst och politiskt obunden organisation. Det som också förenar vårt nätverk är att vi menar att det krävs systemförändring för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Om vi ser vilka som orsakat klimatkrisen historiskt och vilka som drabbas idag är klimatfrågan är en solidaritets- och rättvisefråga och därför kämpar vi för klimaträttvisa.

Vi är en ideell och demokratisk förening som styrs av våra medlemmar. En av våra viktigaste metoder för att åstadkomma hållbar förändring är att koppla samman lokala och internationella gräsrotsrörelser, lokalsamhällen och organisationer. . Vi arbetar inom områden såsom hållbar konsumtion, greenwashing, mat och naturbruk, staters och företags ansvarsutkrävande , trafik, energi, fred och demokrati.

Jordens Vänner har lokalgrupper på ett flertal orter runt om i landet där medlemmar engagerar sig ideellt i lokala miljöfrågor, anordnar lokala aktiviteter och driver nationella kampanjer på lokal nivå. Vi har en ideell styrelse som formulerar visioner och leder organisationens verksamhet. Styrelsen har en rad olika utskott som ideellt arbetar med olika sakfrågor. Kansliet stöttar dessa i att bland annat att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare och arrangera manifestationer och demonstrationer. Vår målbild är att ha fyra fysiska nationella medlemsträffar om året.

Jordens Vänner samarbetar med partnerorganisationer som finns bland annat i Brasilien, Colombia, Ecuador, Guatemala och Mocambique. I Sverige genomför vi kampanjer, påverkansarbete, mobilisering och aktioner. Vi har projekt och aktiviteter inom en rad olika områden. Bland annat delar vi årligen ut Svenska Greenwashpriset. Priset får ofta stor spridning och granskar och avslöjar aktörer som grönmålar som verksamhet eller sprider falska miljöbudskap.

Evenemang från denna arrangör