image of the organisation

Vardagens Civilkurage

Vardagens civilkurage är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening med bas i Malmö. Tillsammans tränar vi civilkurage. Vi har en löpande träningsyta - En Dojo- som är öppen för alla att delta i. Vi erbjuder också prova-på-tillfällen för föreningar, skolor, fritidsgårdar, aktivistgrupper och liknande i hela Skåne. Våra tränare leder övningar där vi tränar tekniker för hur vi ingriper i knepiga situationer på gatan, i hemmet, under möten, i fikarummet eller i matbutiken. Vardagens civilkurage arbetar för demokrati och  delaktighet. Vårt syfte är att främja färdigheter och kunskap kopplat till civilkurage hos barn, ungdomar och unga vuxna, som går att tillämpa i olika situationer som präglas av sexism, rasism, homofobi och andra former av förtryck, ojämlikhet, exkluderande normer, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. Kom till någon av våra träningar! Det är gratis och öppet för alla. Det är roligt, utmanande och spännande. På vår hemsida hittar du nästa datum.

Evenemang från denna arrangör