image of the organisation

Kvinnohuset Kassandra

Kvinnohuset Kassandra är en politiskt och religiöst obunden förening. Kvinnohuset Kassandra har till uppgift att driva ett skyddat boende, för kvinnor och barn som blivit utsatta för någon form av våld eller hot i nära relation. Kvinnohusets mål är att skydda och stödja våldsutsatta kvinnor och barn. Vi som arbetar på kvinnohuset Kassandra är socionomer med stor erfarenhet av att möta kvinnor som har utsatts för våld.  Om du vill skänka någonting till de kvinnor och barn som bor hos oss eller till vår verksamhet är du välkommen att ringa eller e-posta oss. För att stödja vår verksamhet ekonomiskt: Bankgiro 5990-8046 eller Plusgiro 680 879-4 Telefonnr: 031-14 00 22

Evenemang från denna arrangör