image of the organisation

Göteborgs Parasportförbund

Göteborgs Parasportsförbund, Parasport Göteborg, är organiserat som ett av 21 Specialidrottsförbund under Svenska Parasportförbundet, Parasport Sverige.

Parasport Göteborg samordnar och organiserar bland annat uppsökande verksamhet, utbildnings- och tävlingsverksamhet för sina 32 föreningar. Totalt har Parasport Göteborg ca 2000 medlemmar. 

Parasport Göteborg strävar hela tiden efter att underhålla och förbättra sitt nätverk av kontakter och jobbar främst med nyrekrytering med prioritet på barn och ungdomar, vilket bland annat innebär att vi anordnar Prova På aktiviteter i samarbete med skolor och habiliteringar. Vi anordnar även utbildningar, arbetar med tillgänglighetsfrågor och försöker initiera och leda projekt inom ramen för Idrottslyftet. 

Vi på Parasport Göteborg sätter våra föreningar i fokus. Vi vill vara det stöd och den förlängda arm de behöver för att utveckla sin verksamhet, kompetenshöja sina ledare och nyrekrytera barn, ungdomar och vuxna till parasporten. 

Förbundets fokusområden för 2016 är fortsatt rekrytering, föreningsrelationer, ungdomsråd och nätverk. Göteborgs Parasportförbund står för ledorden respekt, utveckling och samarbete och visionen är att Parasport Göteborg skall "Visa vägen och leda utvecklingen". 

Evenemang från denna arrangör