image of the organisation

Storasyster

Föreningen Storasyster är en feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som vänder sig till alla oavsett könsidentitet, från 13 år och uppåt som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp av olika slag. Vi har ingen övre åldersgräns och har hela Sverige som upptagningsområde.  Vi erbjuder även stöd till anhöriga. Storasyster  arbetar aktivt för att förebygga sexuellt våld genom att föreläsa och sprida kunskap inom ämnet. Genom kraftfull och normbrytande opinionsbildning främjar Storasyster nollvision mot sexuella övergrepp i samhället. Ingen ska behöva vara ensam i det trauma ett sexuellt övergrepp innebär.  Vill en engagera sig hos oss och hjälpa människor utsatta för sexuellt våld, så anordnar vi en volontär-rekrytering och utbildning per år. Efter utbildningen kan en på olika sätt kan engagera sig i stödverksamheten och/eller inom vårt förebyggande och opinionsbildande arbete.

Evenemang från denna arrangör