image of the organisation

Transföreningen FPES

Transföreningen FPES är en landsomfattande förening för transpersoner av alla slag och för dem som sympatiserar med transpersoner. Lokalavdelningen Västra Götaland har ett trettiotal medlemmar, de flesta i Göteborg och dess närhet.

Vårt syfte är att förbättra situationen för transpersoner inom ramen för arbetet för mänskliga rättigheter – dels inåt, genom att vara en stödförening för transpersoner och deras anhöriga - dels utåt, genom  information och genom att samarbeta med myndigheter och organisationer. Eftersom många av våra medlemmar inte är öppna sker en hel del av vår verksamhet s.a.s. i det fördolda.

Verksamheten i Västra Götaland består av månadsträffar, rådgivning samt föredrag av några aktivister inför myndigheter, organisationer och grupper. Det är också vi som organiserar T-tältet på West Pride. Vi är representerade i Göteborgs Stads och VG-regionens HBTQ-råd.

Medlem kan den bli som är transperson eller sympatiserar med transpersoner. Medlemsavgiften är f.n. 100 kr. Ansöknings- och kontaktformulär finns på vår hemsida.  Där finns också utförlig information om trans och länkar till andra sidor med liknande innehåll.

Evenemang från denna arrangör