image of the organisation

Skyddsvärnet

Skyddsvärnet är en non-profit organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Skyddsvärnet har till uppgift att bedriva verksamhet som syftar till social rehabilitering och habilitering. Vi har tilltro till människors förmåga att ta ansvar för sina liv med hjälp av individuella stödinsatser. Vårt motto är Hjälp till självhjälp.

Skyddsvärnet bedriver socialt utvecklingsarbete och har olika verksamheter inom individ & familj, arbetsintegrering, rekrytering & bemanning och utbildning. Genom att arbeta, praktisera eller bli volontär hos oss kommer du att göra skillnad.

Evenemang från denna arrangör