image of the organisation

Maktsalongen

Jämställdhet är ofta en fråga om kultur, normer, vanor, mönster och attityder och för att komma åt dem är det viktigt att börja tidigt. Genom att arbeta med jämställdhet i det unga civilsamhället kan vi tidigt utmana bilden av vem som ska vara ledare, hur makt ser ut och utövas och på så sätt göra hela samhället med jämställt. Vi driver nätverk och mentorskapsprogram för kvinnor som har ledande positioner i det unga civilsamhället, utbildar i jämställdhet och stress och arbetar med jämställt ledarskap.

Evenemang från denna arrangör