image of the organisation

PeaceWorks

Det gör vi genom att synliggöra och utmana de våldsuttryck som motverkar det samhälle vi strävar efter. Våra fokusområden är antirasism, feminism, global rättvisa, ungas organisering och ickevåld. Vi ger unga verktygen och plattformen för att göra något konkret med sitt engagemang för ett mer rättvist samhälle. Vi håller i utbildningar både för unga och lärare inom våra fokusområden, vi erbjuder internationella kulturutbyten och vi stöttar unga som vill organisera sig och starta egna föreningar eller driva projekt för frågor de själva tycker är viktiga - vi tror på ungas kraft och förmåga att bidra till en positiv samhällsförändring!

Evenemang från denna arrangör