image of the organisation

Rädda Barnen Göteborg

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vår verksamhet grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Rädda Barnen Göteborg är Rädda Barnen Sveriges näst största lokalförening med 3 925 medlemmar, varav drygt 400 aktiva.

Rädda Barnen Göteborgs mål är att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Inom Rädda Barnen Göteborg finns utöver styrelsen ett antal temagrupper som bedriver verksamhet för och tillsammans med barn i Göteborg. Temagrupperna har olika fokusområden, däribland barn på flykt, samtalsgrupper, läxhjälp, antimobbning, påverkan och kommunikation. Här finns mer information om verksamheterna!

Alla som står bakom Rädda Barnens värderingar kan bli medlemmar och är varmt välkomna att engagera sig i någon av temagrupperna. Rädda Barnen Göteborg arrangerar också utbildningar om bl.a. FN:s barnkonvention, liksom evenemang såsom politikerdebatter och workshops kring barns rättigheter. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier!

Twitter

Evenemang från denna arrangör