image of the organisation

ABF Malmö

ABF Malmö är en mötesplats för kunskap, bildning och kultur, för delaktighet och demokrati. Studiecirkeln är basen i vår verksamhet, men vi genomför också många föreläsningar, seminarier, debatter och kulturprogram.

Vår grundsyn är alla människors lika och unika värde. Vårt mål är att förstärka och fördjupa demokratin på samhällslivets alla områden. Folkbildning är för oss en idé om ett fritt kunskapssökande som kan ge människor mod och kunskap för att få makt och ansvar såväl i den egna vardagen som i samhället som helhet.

ABF – en utvecklingsresurs

Vill du/din organisation/nätverk starta en studiecirkel, anordna en föreläsning eller har en annan idé inom bildning och kultur, är ni välkomna att kontakta oss.

Evenemang från denna arrangör