image of the organisation

MENSEN – forum för menstruation

MENSEN vision är ett jämställt samhälle med en öppen och kunskapsbaserad syn på allt som har med mens att göra, fritt från tabun och fördomar. Vi jobbar med att motverka menstabun, öka den allmänna menskunskapen i samhället och se till att MENSkliga rättigheter realiseras.

Utifrån en intersektionell utgångspunkt jobbar vi med:

  • Kunskapsspridning genom utbildningar, projekt och andra mensbildade insatser
  • Opinionsbildning genom att skapa mobilisering och driva debatt
  • Påverkans- och förändringsarbete på lokal och nationell nivå

MENSEN är en medlemsstyrd, religiöst och partipolitiskt obunden förening. Välkommen att bli medlem och stötta vårt arbete! Medlemskap kostar 50 kr per år för dig som är över 18 år och är gratis om du är under 18. Läs mer om medlemskap här.

MENSEN på Facebook

MENSEN på Instagram

Evenemang från denna arrangör