image of the organisation

Kvinnlig prioritet

Kvinnlig Prioritet är en ideell förening med säte i Göteborg som verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt och biblioterapeutisk forskning. Kvinnlig Prioritet har tidigare drivit projekt finansierat med medel från Göteborgs Stad samt driver den enda globala dagstidningen utformad av och för sin målgrupp; Page Of Mind (www.pageofmind.se).

Föreningen är dessutom drivande i opinionsbildande frågor som rör målgruppen och har medverkat i såväl Svenska Dagbladet som SVT opinion. Under 2019 driver Kvinnlig Prioritet det unika och nydanande biblioterapiprojektet BIBPSY, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten.

Stöd vårt arbete, bli medlem på vår hemsida eller swisha en gåva till: 1231667575

Evenemang från denna arrangör