image of the organisation

Jämt i skolan

Jämt i skolan är namnet på MÄN Göteborgs skolverksamhet. Det är den del av MÄN Göteborgs utåtriktade arbete som är riktat mot skolans värld och mot människor eller organisationer som jobbar med unga. Syftet är att nå föreningens mål genom att utbilda och fortbilda unga och personal som i sitt arbete möter unga. Skolverksamheten skall även med sin kunskap vara en resurs för föreningen, enskilda personer och samhället. Vi arbetar med genus och jämställdhetsfrågor med ett normfokuserat förhållningssätt. Vårt fokus och vår spetskompetens ligger i utbildningar, samtal och kunskap kring maskulinitet. Samarbete är utgångspunkten för vårt arbete, både i mötet med den enskilda, och i de utbildningar vi erbjuder. Vi erbjuder Kunskapsbaserade utbildningar och föreläsningar, interaktiva workshops, seminarium och reflexiva samtalsgrupper. Vi skapar, omformar och utvärderar de metoder vi arbetar med. Läs mer om våra upplägg här! Vi arbetar löpande med att inventera och inhämta kunskap från de pedagogiska och genusvetenskapliga fälten. Målgruppen är ungdomar, elever och personal som i sitt arbete kommer i kontakt med unga, i Göteborg med omnejd.   

Evenemang från denna arrangör