image of the organisation

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation – MISO

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation, MISO bildades 1974 och har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö. MISO är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun Fritidsnämnden och andra nämnder samt främjar samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö. Exempel på de frågor MISO driver är anläggning, bidrag, integration, folkhälsa, arbetsmarknad och skolrelaterade frågor. MISO delar ut de prestigefyllda prisen “Årets Pegasus”, Årets Idrottskvinna samt Årets lovande idrottsflicka/lag. Några av våra verksamheter är Föreningspool Malmö, Föreningsutbildning och Föreningslunch. Medlemskap i MISO får idrottsförening som är verksam i Malmö.

MISO på Facebook.

Evenemang från denna arrangör