image of the organisation

HBTQ-studenter Göteborg – LGBTQ Students Gothenburg

HBTQ-studenter Göteborg är en lokalavdelning i SFQ, Sveriges förenade HBTQ-studenter. Det är en förening för alla studenter och anställda på Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som vill se en utbildning, studie- och arbetsmiljö som är fri från heteronormativitet, cisnormativitet och andra förtryckande strukturer. HBTQ-studenter Göteborg vill även förbättra HBTQI-kompetensen inom klientorienterade utbildningar som till exempel lärarutbildningen.

HBTQ-studenter Göteborg håller event där studenter kan umgås, exempelvis fika eller biobesök. Vi bedriver även lobbyarbete och håller föreläsningar/workshops om antidiskriminering och normkritik.

Medlemskap kostar 50 kr per kalenderår och du kan anmäla dig här. En behöver inte vara medlem för att komma till ett event.

Evenemang från denna arrangör