image of the organisation

Amnesty International Kvinnorättsgrupp Malmö

Amnesty är en global organisation som arbetar för att de mänskliga rättigheterna ska gälla alla, alltid. Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade och dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen.

Amnestys kvinnorättsgrupp i Malmö agerar mot all form av psykiskt och fysiskt våld mot kvinnor, bland annat trafficking, könsstympning, hedersmord, våldtäkt i krig och sexuell tortyr. Vi föreläser, arrangerar och deltar i debatter. I gruppens uppgifter ingår att bevaka, utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och om de övergrepp som begås mot kvinnor, samt att delta i Amnestys kampanjarbete mot sådana övergrepp. Vi samarbetar också med andra grupper och specialgrupper inom Amnesty, samt med andra organisationer som arbetar med kvinnors mänskliga rättigheter.

Runt om i världen kränks, våldtas, torteras och diskrimineras kvinnor och flickor på grund av sitt kön. De ses oftast som offer och inte som individer med makt över sitt eget liv. De vill vi i kvinnorättsgruppen förändra!
Vill du förändra världen med oss? Skicka ett mail!

Evenemang från denna arrangör