image of the organisation

Forum för Feministisk Forskning i Stockholm

Forum för feministisk forskning i Stockholm är en ideell förening som bildades 1978/1979. Föreningen verkar för att feministisk forskning stärks och integreras i undervisning vid universitet och högskolor i Stockholmsområdet. Forum för feministisk forskning är även till för att stödja och stimulera feministiska och/eller kvinnliga forskare. Föreningen består av en styrelse och för närvarande ca 200 medlemmar. Styrelsen har möten ca 8 gånger/år och arrangerar olika evenemang för både medlemmar och allmänhet, så som tvärvetenskapligt genusseminarium och evenemang med anknytning till aktuella frågor för feministiska forskare.

Evenemang från denna arrangör