image of the organisation

FreeZone Sweden

För alla ungas rätt till ett liv i frihet!

FreeZone Sweden grundades i Skåne 2013 av socionomen och numera prisbelönade entreprenören Johanna Salama. Bakgrunden och engagemanget kom från hennes tidigare arbete med att stärka unga tjejer. Det blev då synligt att ett stort antal tjejer begränsades i sitt livsutrymme och levde med en extrem utsatthet och rädslor. Deras rättigheter kränktes dagligen både från familj och släktingar på grund av hedersnormer, men även från samhället då det brast i att stötta och skydda dem på grund av bristfällig kunskap och rutiner.


Därmed grundades organisationen FreeZone Sweden med visionen att varje barn och ungdom ska få växa upp i ett jämlikt och tryggt samhälle, känna sitt värde och skapa sin identitet och liv i frihet. Idag har FreeZone Sweden utvecklats till en nationell verksamhet med fortsatt utgångspunkt från Skåne. FreeZone Sweden arbetar med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, stärka barns och ungas rättigheter och främja psykisk hälsa.


För att förverkliga denna vision krävs det ett helhetsgrepp från individ till samhällsnivå. FreeZone Sweden tillhandahåller lösningsfokuserade metoder, utbildning för yrkesverksamma och beslutsfattare i verksamheter för och med barn och unga. De erbjuder rättighetsbaserade och stärkande aktiviteter för unga samt väcker opinion med ungas röster i fokus.


Organisationen arbetar även mycket med att processleda skolor i det förebyggande och främjande arbetet kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck. FreeZone Sweden tar under 2022 fram vägledningar för högstadie-, gymnasie- och folkhögskolor - för att ge förutsättningar för ett hållbart systematiskt arbete med frågorna.


FreeZone Sweden har tagit fram den hedersförebyggande, stärkande och rättighetsbaserade metoden Fria zoner, som anpassats i olika metodmaterial till åldrarna 11-25 år. Utbildning i metoden hålls regelbundet.


FreeZone Swedens kostnadsfria app Digitala zoner är en självhälpsapp för unga i åldern 13-25 år. I appen ges redskap genom tematiska övningar om hur en kan stärka sin självkänsla, sänka sin stress, hantera ångest och ensamhet samt stärka sina relationer.


Har du frågor eller vill veta mer om verksamheten? Vill du utbilda dig till ledare för en Fri zon? Vill du samarbeta med oss eller anlita oss som föreläsare? Behöver ni hjälp med processledning på er skola? Skicka gärna ett mail!

Tillsammans kan vi arbeta för att alla ungas rätt till ett liv i frihet!

Evenemang från denna arrangör