image of the organisation

Öppna Dörren

Genom vår verksamhet kan du hitta och anmäla dig till flera olika initiativ för något så enkelt som en fika, en middag eller träffas med barnen för att bryta segregationen och samtidigt har kul.

Vi tror att möten människor emellan är nyckeln till ömsesidig förståelse och minskad segregation. På www.oppnadorren.se kan du anmäla dig till något av initiativen: Yrkesdörren, Invitationsdepartementet, Kompis Sverige  samt Svenska med baby

Bakom ÖppnaDörren står Axfoundation, en icke vinstdrivande verksamhet grundad av Antonia Ax:son Johnson. Axfoundations syfte är att skapa förutsättningar för förändring mot ett mer hållbart samhälle.

Evenemang från denna arrangör