image of the organisation

Centralasiengrupperna

Centralasiengrupperna är en ideell, volontärdriven organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås.

Centralasiengruppernas fokus ligger på regionen Centralasien, huvudsakligen i de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Vi driver även projekt och lokala verksamheter i Sverige.

Vi jobbar långsiktigt med att stärka lokala organisationer och aktivistgrupper som jobbar med kvinnor och flickors rättigheter i huvudsakligen Kirgizistan. Samarbetsformerna varierar mycket beroende på partners behov, och kan innehålla allt från kärnfinansiering och stöd inom specifika kampanjer till uppbyggnad av kompetenser inom områden maktanalys och normkritik. Vi har även utbyten för att regionala samarbetspartners ska kunna komma till Sverige och delta i träningar och träffa andra organisationer som jobbar med genus och rättighetsfrågor.

Du kan stödja oss genom att bli medlem eller engagera dig inom någon av våra tematiska fokusgrupper; Ungas demokratiska organisering, Genus/HBTQ, Konflikthantering och Kultur.

Evenemang från denna arrangör