image of the organisation

Centralasiengrupperna

Centralasiengrupperna är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vår målsättning är att främja ett demokratiskt Centralasien med ett starkt, aktivt och inkluderande civilsamhälle som bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, utanförskap bryts och social rättvisa uppnås.

Centralasiengruppernas fokus ligger på regionen Centralasien, huvudsakligen i de fem postsovjetiska republikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan. Vi driver även projekt och lokala verksamheter i Sverige.

Vi jobbar långsiktigt med att stärka lokala organisationer och aktivistgrupper som jobbar inom våra tematiska områden Ungas demokratiska organisering; Genus; Konflikttransformering; och Miljö och klimat.. Samarbetsformerna varierar mycket beroende på partners behov, och kan innehålla allt från kärnfinansiering och stöd inom specifika kampanjer till uppbyggnad av kompetenser inom områden maktanalys och normkritik. Vi har även utbyten för att regionala samarbetspartners ska kunna komma till Sverige och delta i träningar och träffa andra organisationer som jobbar med genus och rättighetsfrågor.

Bli gärna medlem hos oss! Genom att bli medlem i CAG gör du det möjligt för oss att stödja människors och civilsamhällets kamp för demokrati och rättigheter i postsovjetiska Centralasien. Som medlem får du utöver rösträtt på årsmötet, en fysisk kopia av verksamhetsberättelsen, löpande uppdateringar från vår verksamhet i regionen, möjlighet att låna litteratur ur vårt bibliotek, inbjudningar till diverse evenemang och annat spännande.

Evenemang från denna arrangör