image of the organisation

Byrån För Lika Rättigheter (BFLR)

Byrån För Lika Rättigheter (BFLR) är en antidiskrimineringsbyrå (ADB) belägen i Stockholm som arbetar för att motverka diskriminering i samhället. BFLR erbjuder kostnadsfri råd, stöd och juridisk konsultation till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering. Vid behov bistår BFLR även med kompetent stöd i tillvaratagandet av klientens rätt gentemot diskriminerande part. BFLR verkar under tystnadslöfte gentemot klienten och varje steg i processen sker i samråd med klienten och med dennes uttryckliga samtycke. BFLR erbjuder även kompetenshöjande insatser i form av bl.a. uppskattade föreläsningar, seminarier och utbildningar inom diskrimineringsområdet och därtill angränsande områden till både näringsliv och offentliga aktörer. 

Genom att vara volontär hos oss kan man bidra till arbetet mot diskriminering på olika sätt. Eftersom BFLR arbetar på olika fronter är olika kompetens behövlig och uppskattad.  Praktiskt kan det handla om att skriva rättsutredningar, föreläsa, samla fakta, stöd med hemsida, identifiera utvecklingsområden eller särskilda projekt: kontakta gärna oss!

Evenemang från denna arrangör