image of the organisation

Oslagbart

Oslagbart är ett nytt projekt på Fryshuset Göteborg. Målgruppen är unga killar 15 -25 år. Genom att i grupp ifrågasätta normer, föreställningar av manlighet, makt och känslor kommer möjligheten att utforska och utveckla sin identitet och självbild utanför ramarna. Att arbeta självstärkande och normkritiskt är syftet med projektet. Oslagbart kommer att inleda arbetet med gruppverksamhet under våren för att sedan utöka med coachning under hösten.

Vill du vara med i en grupp, ha coach eller är äldre och vill vara en bra förebild och coach hör av er till oss. 

Evenemang från denna arrangör