image of the organisation

ABC Stockholm

ABC är ett internationellt nätverk av autonoma grupper som stödjer anarkistiska, revolutionära fångar och fångkamp. Många människor som har ägnat sitt liv åt en positiv social och politisk förändring har fängslats och ABC arbetar för att dessa kamrater och andra fångar inte skall glömmas bort. Vi anser att fängelsernas enda funktion är att bevara den härskande klassens privilegier.

Vi vill arbeta för ett samhälle utan stat, ett klasslöst samhälle fritt från privilegier och förtryck. Vi tror på direkt motstånd för att uppnå dessa mål. Vi måste kunna försvara oss. ABC försvarar de som är fängslade och förföljda för handlingar de gjort i samband med kampen för ett nytt och fritt samhälle. ABCs ändamål är att erkänna, belysa och stödja fångkampen i allmänhet och politiska fångar i synnerhet. De fängslade kamraterna är en aktiv del av motståndet. Kommunikation mellan kamrater innanför och utanför murarna inspirerar till ökat motstånd.

Du kan engagera dig genom att själv skriva brev till fångar och bryta isoleringen, eller att organisera dig tillsammans med oss genom att maila oss eller skriva till oss på facebook.

Evenemang från denna arrangör