image of the organisation

Yoko DJs Stockholm

Kunskapen ska spridas i hela landet och inte bara finnas i storstäderna! Det är också viktigt för oss att dom som sitter på kunskapen får lära ut till andra, vilket är ett sätt att lyfta tjejers roll och självkänsla. Musiken är universell och ska finnas till för alla, även för de som i nuläget inte tar lika mycket plats inom den scenen.

Evenemang från denna arrangör