image of the organisation

Stödcentrum Humlegården

Stödcentrum Humlegården är en ideell förening för kvinnor som utsatts för våldtäkt, sexuella övergrepp eller sexuella handlingar, en handling som är på ett sexuellt sätt och mot din egen vilja... oavsett din ålder, om du var  barn, ungdom, vuxen och oavsett av vem/vilka. Sexuella handlingar behöver inte vara förenade med våld för att det ska bli traumatiserande minnen och reaktioner i din vardag... kanske mycket senare i ditt liv.

Humlegården har inga professionella behandlare, men genom metoden hjälp till självhjälp och kvinna till kvinna skapas stöd och kraft. Här kan du få verktyg till att bearbeta ett sexuellt trauma i en lugn miljö.

Humlegårdens grund är att det kan vara läkande att mötas, att bearbeta tillsammans med andra som har samma traumaerfarenheter som en själv. Trauma/minnen  måste som sagt inte innehålla våld för att upplevas som trauma. På Humlegården stödjer vi varandra att hitta tillbaka till oss själva genom samtalsformerna; Stödgrupper, Enskilt samtal, Juridisk rådgivning och/eller Föreläsningar, Medlemsträffar och/eller andra Självberabetande aktiviteter ex yoga, traumakurs, symbolmålning, skrivkurs, gränsdragningar och självförsvar (läs gärna mer på hemsidan - Aktuellt). Eller kanske du bara vill vila, ta en enkel fika, läsa, skapa i lera eller skapa med färger, väva....

Vill du veta mer om verksamheten, bli medlem eller komma på studiebesök? Kontakta oss gärna på tel: 0703 13 26 94 eller info@stodcentrumhumlegarden.se.

Evenemang från denna arrangör