image of the organisation

Mazí

Mazís arbete handlar om att skapa jämlikhet, jämställdhet och rättvisa för alla. Från gräsroten jobbar vi mot strukturerna för att skapa förändring.

Mazí handlar om att förebygga rasism, sexism och andra diskrimineringar - på strukturell nivå såväl som individnivå. Detta görs genom bland annat föreläsningar, workshops, krönikor, mindre evenemang och paneldebatter. 

Arbetet handlar kortfattat om att socialt mobilisera mot nämnda orättvisor i samhället och folkbilda för ett mer inkluderande och rättvisare samhälle - för alla.

Evenemang från denna arrangör