image of the organisation

#100 workshops

Projektet #100 workshops är en satsning för att göra begreppet jämställdhet till något varje medborgare i stadsområde Öster ska kunna ta del av och arbeta med utifrån sina egna vardagserfarenheter kring begreppet jämställdhet.

Projektnamnet utgår ifrån en ambition om att, med stöd av internt utbildade jämställdhetsambassadörer, kunna erbjuda 100 workshops med jämställdhet som tema under verksamhetsåret 2015. Jämställdhetsambassadörerna hjälper även till att arrangera föreläsningar, jämställdhetsmässa och hjälper till att föra fram kampanj som är knuten till #100workshops i stadsområde Öster.

Det är kostnadsfritt att boka en workshop, man mailar helt enkelt tid och plats och vi kommer till er, workshopen är 60 min lång och gratis.

Evenemang från denna arrangör